Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT Eldorádo

  602-379-842     info@dt-eldorado.cz

Provozovatel: První táborová z.s., Počernická 62, 108 00 Praha 10 - IČ 26663155

Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

 

  NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

  POPRVÉ NA TÁBOR?

  JAK OBJEDNAT POBYT

 

Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava na Eldorádo individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 16:00. Odjezd v den ukončení běhu mezi 9:00 a 11:00.

 

  CO ZABALIT NA TÁBOR

  KUDY DO ELDORÁDA

  JÍDELNÍČEK 2016

 

Vzhledem k psychice dětí a táborovému režimu nedoporučujeme návštěvy rodičů v průběhu konání tábora. Dále nedoporučujeme vybavovat dítě cennými věcmi, včetně mobilních telefonů (Eldorádo leží v údolí bez signálu mobilních operátorů).

 

  TÁBOROVÝ ŘÁD

  ROZVRH DNE

  PROPAGAČNÍ LETÁK

 

 

Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších není od věci poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem… 

Adresa tábora:   

DT Eldorádo

(jméno dítěte + číslo oddílu)

270 33  Jesenice

 

 

 

 

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.

 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ