1. bìh 2005 (3.7. – 16.7.)    < FOTOGALERIE

 

 

Hl.vedoucí: „Wendy“ Vanìèek Sk.vedoucí: Honza Volf
Elïáci:  Pavel Jiøík Eldíci: Míša Hacmancová
  SCHAKURÁCI   MASAKR MOTOROVOU PILOU
  "Maòas" Coufalová   Martina Mendlová
  MAÒÁSKOVÉ   ELDO-UFÍCI
  "ELDO-Dasha" Havelková   Magda Fraòková
  BULÁNCI   BORÙVKY
  Markéta Cruzová   Vlasta Baník
  MEDVÍDCI   VLÈÍ DRÁPY
  Michal Fejks   Lucka Smetanová
  POT̊KOŠTÌ   SMAJLÍCI
  Pavla Durilová    
  MY NOT DEAD    
Sporák: Míša Èerná Pendlák: Majda Netrvalová
Zdravotnice: Zuzka Kuliszová Zdravotnice: Míša Janková