1. bìh 2008 (29.6. – 12.7.)    < FOTOGALERIE

 

 

Vedoucí bìhu: „Wendy“ Vanìèek Sk.vedoucí: ELDO-Dasha Havelková
Elïáci:  Dan Urik Eldíci: Alice Jendelová
  DEM SPÁT   ALÍCI
  Monika Postlerová   Míša Smutná
  DUREX   BERUŠKY
  Martina Miosgová   Honza Urban
  EHM   DELFÍNI
  Matouš Fridrich   Lùca Smetanová
  IVÁNCI   MOZEK JSEM ZTRATIL V 5
  "Maòaòas" Coufalová   Míša Maršálová
  MAÒAS'S COMPANY   ŽELVIÈKY
  Anna Ondøejková   Jana Drahokoupilová
  ŠPEKOUNI   TATAØI
  Freddie Mrázek    
  TATARKA S KEÈUPEM    
Sporák: "Rogi" M.Rogl Pendlák: Andrea Tomanová
Zdravotnice: Hanka Koèandrlová Zdravotnice: Lucka Pelèáková