1. bìh 2010 (4.7. – 17.7.)          < FOTOGALERIE

 

f

 

Hlavní vedoucí: „Wendy“ Vanìèek Vicehlavas: ELDO-Dasha Havelková
Sk.vedoucí: Dan Urik Sk.vedoucí: Monika Postlerová
       
Elïáci:  "Gándhí" Horváth Eldíci: Ondra Cvrèek
  A DÁÁÁL   BÍLÍ JEZDCI
  Míïa Effenbergová   Fíïa Hájková
  BAGØI   MODRÁ MAFIE
  Týna Hejdová   Veronika Koèí
  FREECOOLOUTI   ORANŽOVÉ KARCOOLY
  TomᚠMohaupt   Pája Prskavcová
  LAMY   OTRÁVENÁ ÈERVENÁ JABLÍÈKA
  "Maòas" Coufalová   Míša Vlèková
  MAÒAS TO MÁ RÁDA   ZELENÍ TRPASLÍCI
  Vía Èepický   Bára Hrychová
  NEVIM   ŽLUTÉ VÈELKY
  Matouš Fridrich    
  ŽÁDOST SE ZAMÍTÁ    
       
Sporák: Fredy Mrázek Pendlák: Libor Kalina
Zdravotnice: Jarka Hejdová Zdravotnice: Jana Pechová