3. bìh 2006 (30.7. – 12.8.)           < FOTOGALERIE

 

 

Hl.vedoucí: Michal Fejks Sk.vedoucí: Nina Tabarová
Elïáci:  Libor Kalina Eldíci: Petr Velehradský
  ADAMSOVY BULVY   DIVOKÝ KOÈKY
  Klára Chlumecká   Ondra Potrebuješ
  ÈERNÁ LILIE   DOBÝLCI
  Ondra Václavík   Blanka Benešová
  ÈMOUDÍCI   HLEDAÈKY POKLADÙ
  Kuba Nosek   Lenka Kadlecová
  EXPERTI   LOVCI POKLADÙ
  Eva Vysoudilová   Zuzka Škorpilová
  FRUNEBRÁCI   PIRÁTKY
  Robert Kühnel    
  CHE CHE Pendlák: Pája Sekerková
  Adéla Novotná    
  REKORÏÁCI Sporák: Pavel Jiøík
Zdravotnice: Markéta Šulová Zdravotnice: Hanka Koèandrlová